di-'isodecyl'-ftalaat (1) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Di-'Isodecyl'-Ftalaat (1)

Stofgegevens

 
Stofnaam
di-'isodecyl'-ftalaat (1)
Stofafkorting
DIDP
Engelse naam
di-'isodecyl' phthalate
CAS-nummer
68515-49-1
EG-nummer
271-091-4
Aquo-code
C10D911akFt
SIKB-id
5749
Synoniem
diisodecylftalaat
Molecuulformule
C28-H46-O4
SMILES
CC(C)CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC(C)C
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
di-'isodecyl'-ftalaat (1) (DIDP)
(68515-49-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII di-'isodecyl'-ftalaat (DIDP)
Beperkingsvoorwaarden volgens Reach Annex XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten