aldicarb Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/25/2023 om: 8:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aldicarb

Stofgegevens

 
Stofnaam
aldicarb
Engelse naam
aldicarb
CAS-nummer
116-06-3
EG-nummer
204-123-2
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
alDcb
SIKB-id
265
Synoniem
2-methyl-2-(methylthio)propanal, O-((methylamino)carbonyl)oxime
Molecuulformule
C7-H14-N2-O2-S
SMILES
CNC(=O)ON=CC(C)(C)SC
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/25/2023 om: 8:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/25/2023 om: 8:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aldicarb
(116-06-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,29
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,1 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,1 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,001 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,001 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

Vastgesteld door Ctgb

Let op!

Geprint op: 3/25/2023 om: 8:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten