aldicarb Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 13:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aldicarb

 
Stofgegevens
Stofnaam aldicarb
Engelse naam aldicarb
CAS-nummer 116-06-3
EG-nummer 204-123-2
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code alDcb
SIKB-id 265
Synoniem 2-methyl-2-(methylthio)propanal, O-((methylamino)carbonyl)oxime
Molecuulformule C7-H14-N2-O2-S
SMILES CNC(=O)ON=CC(C)(C)SC
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 13:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 13:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aldicarb
(116-06-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,29
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,1 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,1 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,001 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,001 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

Vastgesteld door Ctgb

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 13:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten