aldicarb | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aldicarb

Stofgegevens

 
Stofnaam
aldicarb
CAS-nummer
116-06-3
EG-nummer
204-123-2
Aquo-code
alDcb
SIKB-id
265
Synoniem
aldicarb
Molecuulformule
C7-H14-N2-O2-S
SMILES
C(C)(C)(SC)C=NOC(=O)NC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van aldicarb
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
acariciden
insecticiden
nematiciden
Chemische stofgroep
carbamaten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aldicarb
(116-06-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,29
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,001 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,1 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,001 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,001 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,001 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

Vastgesteld door Ctgb

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten