1,2,4-trimethylbenzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,4-trimethylbenzeen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95-63-6
EG-nummer
202-436-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,2,4-trimethylbenzene
Synoniemen
pseudocumene
methyl-p-xyleen
Aquo-code
124TC1yBen
SIKB-id
33
Molecuulformule
C9-H12
SMILES
CC1=CC(C)=C(C)C=C1
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Chemische stofgroepen
(alkyl)benzenen
aromatische koolwaterstoffen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
1,2,4-trimethylbenzeen
(95-63-6)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2,4-trimethylbenzeen
(95-63-6)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,4-trimethylbenzeen
(95-63-6)
Milieu Grond Grond ernstig risiconiveau
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
100 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
200 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
40 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
450 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
1000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
450 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
1000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
450 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
1000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
188 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid