acroleïne Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

acroleïne

 

Stofgegevens

CAS-nummer
107-02-8
EG-nummer
203-453-4
UN-nummers
1092
2607
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
acrylaldehyde
Synoniemen
acrylaldehyd
prop-2-enal
2-propenal
Aquo-code
acAh
SIKB-id
253
Molecuulformule
C3-H4-O
SMILES
C=CC=O
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
acroleïne
(107-02-8)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.1
Emissiegrenswaarde
20 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
acroleïne
(107-02-8)
Specifieke stofnaam op EPRTR
acroleïne (acrylaldehyd)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acroleïne
(107-02-8)
Milieu Lucht Lucht MTR
0,5 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
0,45
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
0,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
0,07 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal)
0,0006 µg/kg
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,05 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
0,02 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
0,12 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
0,05 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
0,070 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
15 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
0,070 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
0,42 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
5,8 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
0,070 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
0,23 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
3,3 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
acroleïne
(107-02-8)
acroleïne
(107-02-8)
UN-nummer 2607
1092
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACROLEINE DIMEER, GESTABILISEERD
ACROLEINE, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 3 6.1
Classificatiecode 2.2 F1
TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
I
Etiketten 5.2.2 3 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386 676
354 386 676
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P601
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
T22
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
L15CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8 V12
V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4
S2 S4 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 39 663

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
acroleïne
(107-02-8)
acroleïne
(107-02-8)
UN-nummer 2607
1092
Benaming en beschrijving 3.1.2 ACROLEINE DIMEER, GESTABILISEERD
ACROLEINE, GESTABILISEERD
GEVI-code 39 663
Stofindeling weg en spoor LF1 LF2/LT4
Stofindeling water NR LF2/LT4

Voetnoten