5-nitro-o-toluidine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-nitro-o-toluidine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
99-55-8
EG-nummer
202-765-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
5-nitro-o-toluidine
Synoniem
2-methyl-5-nitroaniline
Aquo-code
5NO2otlidne
SIKB-id
2416
Molecuulformule
C7-H8-N2-O2
SMILES
CC1=C(N)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Chemische stofgroep
aromatische amines

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
5-nitro-o-toluidine
(99-55-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
5-nitro-o-toluidine
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid