5-methylheptaan-3-on Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-methylheptaan-3-on

 

Stofgegevens

CAS-nummer
541-85-5
EG-nummer
208-793-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
5-methylheptan-3-one
Synoniem
5-methyl-3-heptanon
Molecuulformule
C8-H16-O
SMILES
CCC(C)CC(=O)CC

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 5-methylheptaan-3-on
(541-85-5)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
133 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
25,1 ppm

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid