5-methylheptaan-3-on | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-Methylheptaan-3-On

Stofgegevens

 
Stofnaam
5-methylheptaan-3-on
Engelse naam
5-methylheptan-3-one
CAS-nummer
541-85-5
EG-nummer
208-793-7
Synoniem
5-methyl-3-heptanon
Molecuulformule
C8-H16-O
SMILES
C(C(C)CC)C(=O)CC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 5-methylheptaan-3-on

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 5-methylheptaan-3-on
(541-85-5)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 133 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten