5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-Chloor-2-Methyl-2H-Isothiazool-3-On

Stofgegevens

 
Stofnaam
5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on
Engelse naam
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
CAS-nummer
26172-55-4
EG-nummer
247-500-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
5Cl2C1y2Hita
SIKB-id
3096
Synoniem
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one
Molecuulformule
C4-H4-Cl-N-O-S
SMILES
CN1SC(Cl)=CC1=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on
(26172-55-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,28 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 0,95 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 5,3E-05 µg/m3

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten