5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-Chloor-2-Methyl-2H-Isothiazool-3-On

Stofgegevens

 
Stofnaam
5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on
Engelse naam
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
CAS-nummer
26172-55-4
EG-nummer
247-500-7
Aquo-code
5Cl2C1y2Hita
SIKB-id
3096
Synoniem
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one
Molecuulformule
C4-H4-Cl-N-O-S
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on
(26172-55-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,28 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 0,95 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 5,3E-05 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten