5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on

 

Stofgegevens

CAS-nummer
26172-55-4
EG-nummer
247-500-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Synoniem
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one
Aquo-code
5Cl2C1y2Hita
SIKB-id
3096
Molecuulformule
C4-H4-Cl-N-O-S
SMILES
CN1SC(Cl)=CC1=O
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on
(26172-55-4)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
5,3E-05 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
0,28 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof)
0,95 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid