4-chloor-o-fenyleendiamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Chloor-O-Fenyleendiamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-chloor-o-fenyleendiamine
Engelse naam
4-chloor-o-fenyleendiamine
CAS-nummer
95-83-0
EG-nummer
202-456-8
Molecuulformule
C6H7ClN2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-chloor-o-fenyleendiamine

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-chloor-o-fenyleendiamine
(95-83-0)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,2 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 22:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten