4-chloor-o-fenyleendiamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Chloor-O-Fenyleendiamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-chloor-o-fenyleendiamine
Engelse naam
4-chloor-o-fenyleendiamine
CAS-nummer
95-83-0
EG-nummer
202-456-8
Synoniem
2-amino-4-chlooraniline
Molecuulformule
C6H7ClN2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-chloor-o-fenyleendiamine
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-chloor-o-fenyleendiamine
(95-83-0)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,2 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
4-chloor-o-fenyleendiamine
(95-83-0)
Specifieke naam op SZW-lijst 4-chloor-o-fenyleendiamine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten