4-chloor-2-nitrotolueen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Chloor-2-Nitrotolueen

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-chloor-2-nitrotolueen
Engelse naam
4-chloro-2-nitrotoluene
CAS-nummer
89-59-8
EG-nummer
201-921-2
Aquo-code
4Cl2NO2Tol
SIKB-id
3079
Molecuulformule
C7-H6-Cl-N-O2
SMILES
N(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1C
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-chloor-2-nitrotolueen
Chemische stofgroep
nitrotoluenen
chloor(nitro)toluenen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-chloor-2-nitrotolueen
(89-59-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 4 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten