4-chloor-2-methylfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Chloor-2-Methylfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-chloor-2-methylfenol
Stofafkorting
PCOC
Engelse naam
4-chloro-o-cresol
CAS-nummer
1570-64-5
EG-nummer
216-381-3
Aquo-code
4Cl2C1yFol
SIKB-id
224
Synoniem
4-Chloro-o-cresol
p-chloor-o-cresol
Molecuulformule
C7-H7-Cl-O
SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-chloor-2-methylfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-chloor-2-methylfenol (PCOC)
(1570-64-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,68
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 50 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1200 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 12 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten