4-chloor-2-methylfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Chloor-2-Methylfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-chloor-2-methylfenol
Stofafkorting
PCOC
Engelse naam
4-chloro-o-cresol
CAS-nummer
1570-64-5
EG-nummer
216-381-3
Aquo-code
4Cl2C1yFol
SIKB-id
224
Synoniem
4-Chloro-o-cresol
p-chloor-o-cresol
Molecuulformule
C7-H7-Cl-O
SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-chloor-2-methylfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-chloor-2-methylfenol (PCOC)
(1570-64-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,68
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (opgelost) (afgeleid van MTR) 0,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,5 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1200 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 12 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 12 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

174:

Verwaarloosbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

afgeleid van JG-MKN

2:

afgeleid van JG-MKN

3:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

4:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten