3-heptanon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 9:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-Heptanon

Stofgegevens

 
Stofnaam
3-heptanon
Engelse naam
heptan-3-one
CAS-nummer
106-35-4
EG-nummer
203-388-1
Molecuulformule
C7-H14-O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 3-heptanon

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 9:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 9:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3-heptanon
(106-35-4)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 163 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 9:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 9:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten