3-chloorpropeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-chloorpropeen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
107-05-1
EG-nummer
203-457-6
UN-nummer
1100
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3-chloropropene
Synoniem
allylchloride
Aquo-code
3ClC3e
SIKB-id
194
Molecuulformule
C3-H5-Cl
SMILES
ClCC=C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
gechloreerde alifatische koolwaterstoffen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
3-chloorpropeen
(107-05-1)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3-chloorpropeen
(107-05-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
0,39
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,34 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
3,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,034 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
0,34 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal)
0,0065 µg/kg
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
8,8 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
6.700 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
20.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
8,8 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
1.100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
3.200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
8,8 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
330 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
1.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
150 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
3-chloorpropeen
(107-05-1)
UN-nummer 1100
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLCHLORIDE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S22
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 336

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
3-chloorpropeen
(107-05-1)
UN-nummer 1100
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALLYLCHLORIDE
GEVI-code 336
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten