3,5-dimethylaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,5-Dimethylaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,5-dimethylaniline
Stofafkorting
3,5-DMA
Engelse naam
3,5-xylidine
CAS-nummer
108-69-0
EG-nummer
203-607-0
Aquo-code
35DC1yAn
SIKB-id
3019
Molecuulformule
C8-H11-N
SMILES
Cc1cc(C)cc(N)c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 3,5-dimethylaniline
Chemische stofgroep
aromatische amines
dimethylanilines

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,5-dimethylaniline (3,5-DMA)
(108-69-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,14
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,5 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 350 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 3,5 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 3,5 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,5 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de isomeren

2:

Geldt voor de som van de isomeren

3:

Geldt voor de som van de isomeren

4:

Geldt voor de som van de isomeren

5:

Geldt voor de som van de isomeren

6:

Geldt voor de som van de isomeren

7:

Geldt voor de som van de isomeren

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten