3,5-dichloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 1:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,5-Dichloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,5-dichloorfenol
Engelse naam
3,5-dichlorophenol
CAS-nummer
591-35-5
EG-nummer
209-714-9
Aquo-code
35DClFol
SIKB-id
186
Molecuulformule
C6-H4-Cl2-O
SMILES
Clc1cc(Cl)cc(O)c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 3,5-dichloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
dichloorfenolen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 1:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 1:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,5-dichloorfenol
(591-35-5)

(behoort tot dichloorfenolen)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
 

Toelichtende voetnoot

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 1:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 1:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten