3,4-dimethylfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,4-dimethylfenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95-65-8
EG-nummer
202-439-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3,4-xylenol
Aquo-code
34DC1yFol
SIKB-id
184
Molecuulformule
C8-H10-O
SMILES
CC1=C(C)C=C(O)C=C1

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,4-dimethylfenol
(95-65-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
0,53 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid