3,4,5-trichloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,4,5-Trichloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,4,5-trichloorfenol
Engelse naam
3,4,5-trichlorophenol
CAS-nummer
609-19-8
EG-nummer
210-183-0
Aquo-code
345TClFol
SIKB-id
177
Molecuulformule
C6-H3-Cl3-O
SMILES
Clc1c(Cl)cc(O)cc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 3,4,5-trichloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
trichloorfenolen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,4,5-trichloorfenol
(609-19-8)

(behoort tot trichloorfenolen)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,50
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,20 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 2,0 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 2,0E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 2,0E-02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,20 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (totaal) 2,0E-04 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

49:

Verwaarloosbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 12:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten