1,2,3,5-tetramethylbenzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,5-tetramethylbenzeen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
527-53-7
EG-nummer
208-417-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Isodurene
Aquo-code
1235T4C1yBen
SIKB-id
19
Molecuulformule
C10-H14
SMILES
CC1=CC(C)=C(C)C(C)=C1
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
(alkyl)benzenen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2,3,5-tetramethylbenzeen
(527-53-7)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,3,5-tetramethylbenzeen
(527-53-7)
Milieu Grond Grond ernstig risiconiveau

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid