1,2,3,5-tetramethylbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,5-Tetramethylbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2,3,5-tetramethylbenzeen
Engelse naam
Isodurene
CAS-nummer
527-53-7
EG-nummer
208-417-1
Aquo-code
1235T4C1yBen
SIKB-id
19
Molecuulformule
C10-H14
SMILES
c1(c(cc(C)cc1C)C)C
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
(alkyl)benzenen

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2,3,5-tetramethylbenzeen
(527-53-7)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,3,5-tetramethylbenzeen
(527-53-7)
Milieu Grond Grond ernstig risiconiveau
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten