1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
Engelse naam
1,2,3,5-tetrachlorobenzene
CAS-nummer
634-90-2
EG-nummer
211-217-7
Aquo-code
1235T4ClBen
SIKB-id
18
Molecuulformule
C6-H2-Cl4
SMILES
Clc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
Chemische stofgroep
chloorbenzenen
tetrachloorbenzenen som

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
(634-90-2)

(behoort tot tetrachloorbenzenen som )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,85
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 7 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,0007 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,0007 mg/kg
 

Toelichtende voetnoot

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten