1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
Engelse naam
1,2,3,5-tetrachlorobenzene
CAS-nummer
634-90-2
EG-nummer
211-217-7
Aquo-code
1235T4ClBen
SIKB-id
18
Molecuulformule
C6-H2-Cl4
SMILES
Clc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
Chemische stofgroep
chloorbenzenen
tetrachloorbenzenen som

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
(634-90-2)

(behoort tot tetrachloorbenzenen som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,85
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 7 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,0007 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,0007 mg/kg
 

Toelichtende voetnoot

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten