2-morfolino(thio)benzothiazool | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Morfolino(Thio)Benzothiazool

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-morfolino(thio)benzothiazool
Engelse naam
2-(morpholinothio)benzothiazole
CAS-nummer
102-77-2
EG-nummer
203-052-4
Aquo-code
2mflntobztaz
SIKB-id
4968
Molecuulformule
C11-H12-N2-O-S2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-morfolino(thio)benzothiazool
Chemische stofgroep
benzothiazolen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-morfolino(thio)benzothiazool
(102-77-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 3,5 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten