2-methylchinoline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Methylchinoline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-methylchinoline
Engelse naam
2-methylquinoline
CAS-nummer
91-63-4
EG-nummer
202-085-1
Aquo-code
2C1yqnlne
SIKB-id
2970
Molecuulformule
C10-H9-N
SMILES
Cc1ccc2ccccc2n1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-methylchinoline
Chemische stofgroep
heterocyclische verbindingen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-methylchinoline
(91-63-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten