2-methylbutylacetaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-methylbutylacetaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
625-16-1

Engelse naam
2-methylbutyl acetate
Synoniemen
tert-pentylacetaat
tert-pentylacetate

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-methylbutylacetaat
(625-16-1)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
530 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
98,1 ppm

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid