4,6-dinitro-o-cresol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,6-dinitro-o-cresol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
534-52-1
EG-nummer
208-601-1
UN-nummer
1598
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
DNOC
Engelse naam
2-methyl-4,6-dinitrofenol
Synoniemen
4,6-dinitro-ortho-cresol
DNOC
4,6-dinitro-o-kresol
Aquo-code
DNOC
SIKB-id
668
Molecuulformule
C7-H6-N2-O5
SMILES
CC1=C(O)C(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC)
(534-52-1)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
9,94E-04 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,82
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
9,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
9,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
9,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal)
1,7 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
4,6-dinitro-o-cresol (DNOC)
(534-52-1)
UN-nummer 1598
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITRO-o-CRESOL
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 43
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
4,6-dinitro-o-cresol (DNOC)
(534-52-1)
UN-nummer 1598
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITRO-o-CRESOL
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten