6(5H)phenantridinoon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6(5H)Phenantridinoon

Stofgegevens

 
Stofnaam
6(5H)phenantridinoon
CAS-nummer
1015-89-0
EG-nummer
213-804-3

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 6(5H)phenantridinoon
(1015-89-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten