2-heptanon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Heptanon

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-heptanon
Engelse naam
heptan-2-one
CAS-nummer
110-43-0
EG-nummer
203-767-1
Synoniem
n-amyl methyl ketone
Molecuulformule
C7-H14-O
SMILES
C(CCCC)C(C)=O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-heptanon

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-heptanon
(110-43-0)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 233 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten