2-heptanon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-heptanon

 

Stofgegevens

CAS-nummer
110-43-0
EG-nummer
203-767-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
heptan-2-one
Synoniem
n-amyl methyl ketone
Molecuulformule
C7-H14-O
SMILES
CCCCCC(C)=O

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-heptanon
(110-43-0)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
233 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
48,9 ppm

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid