2-heptanon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Heptanon

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-heptanon
Engelse naam
heptan-2-one
CAS-nummer
110-43-0
EG-nummer
203-767-1
Synoniem
n-amyl methyl ketone
Molecuulformule
C7-H14-O
SMILES
C(CCCC)C(C)=O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-heptanon

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-heptanon
(110-43-0)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 233 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten