4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxy-8,9,10,11-tetrathia,15-disilaoctodecaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4,15,15-Tetraethoxy-3,16-Dioxy-8,9,10,11-Tetrathia,15-Disilaoctodecaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxy-8,9,10,11-tetrathia,15-disilaoctodecaan
Engelse naam
4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxy-8,9,10,11-tetrathia,15-disilaoctodecaan
CAS-nummer
40372-72-3
EG-nummer
254-896-5
Molecuulformule
C18-H42-O6-S4-Si2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxy-8,9,10,11-tetrathia,15-disilaoctodecaan

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxy-8,9,10,11-tetrathia,15-disilaoctodecaan
(40372-72-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten