avermectin B1a | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Avermectin B1a

Stofgegevens

 
Stofnaam
avermectin B1a
Engelse naam
avermectin B1a
CAS-nummer
65195-55-3
EG-nummer
265-610-3
Aquo-code
acmtnB1a
SIKB-id
5027
Synoniem
avermectine B1a
Molecuulformule
C48-H72-O14
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van avermectin B1a
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm avermectin B1a
(65195-55-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,007 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
avermectin B1a
(65195-55-3)
Specifieke naam op SZW-lijst avermectine B1a
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten