aminotrimethyleen fosfonzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 5:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aminotrimethyleen Fosfonzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
aminotrimethyleen fosfonzuur
Stofafkorting
ATMP
Engelse naam
aminotrimethylene phosphonic acid
CAS-nummer
6419-19-8
EG-nummer
229-146-5
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
AoTC1yePA
SIKB-id
4984
Synoniem
nitrilotris(methylene)trisphosphonic acid
Molecuulformule
C3-H12-N-O9-P3
SMILES
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep
fosfonaten

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 5:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 5:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aminotrimethyleen fosfonzuur (ATMP)
(6419-19-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 19,6 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 2,28E+04 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,25E-06 µg/m3

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Geldt voor de som van de fosfonaten

2:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

3:

Geldt voor de som van de fosfonaten

4:

Geldt voor de som van de fosfonaten

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 5:41 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten