2-benzothiazolon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 3:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Benzothiazolon

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-benzothiazolon
Engelse naam
benzothiazol-2(3H)-on
CAS-nummer
934-34-9
EG-nummer
213-281-1
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
2HOxbenztazl
SIKB-id
3000
Synoniem
2-hydroxybenzothiazol
benzothiazol-2(3H)-one
Molecuulformule
C7-H5-N-O-S
SMILES
OC1=NC2=CC=CC=C2S1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Chemische stofgroep
benzothiazolen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 3:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 3:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-benzothiazolon
(934-34-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 14 µg/l

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 3:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten