zwavelzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zwavelzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
zwavelzuur
Engelse naam
sulphuric acid
CAS-nummer
7664-93-9
UN-nummer
1830; 1831; 1832; 1906; 2796
EG-nummer
231-639-5
Aquo-code
H2SO4
SIKB-id
1861
Synoniem
zwavelzuurnevels
Molecuulformule
H2-O4-S
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van zwavelzuur
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
oleum

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
zwavelzuur
(7664-93-9)
Stofklasse voor luchtemissies gA.2
Grensmassastroom 15 g/uur
Emissiegrenswaarde 3 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm zwavelzuur
(7664-93-9)
oleum
(8014-95-7)

(behoort tot zwavelzuur
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,05 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 0,2 mg/m3 0,2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 25 mg/m3 25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 270 mg/m3 270 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 0,2 mg/m3 0,2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 18 mg/m3 18 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 200 mg/m3 200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,2 mg/m3 0,2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 15 mg/m3 15 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 160 mg/m3 160 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

nevel

gedefinieerd als de thoracale fractie

Geplaatst op B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
zwavelzuur
(7664-93-9)
zwavelzuur
(7664-93-9)
zwavelzuur
(7664-93-9)
zwavelzuur
(7664-93-9)
zwavelzuur
(7664-93-9)
UN-nummer 1906
1830
2796
1832
1831
Benaming en beschrijving 3.1.2 AFVALZWAVELZUUR
ZWAVELZUUR met meer dan 51 procent zuur
ZWAVELZUUR met ten hoogste 51 procent zuur of ACCUMULATORVLOEISTOF, ZUUR
ZWAVELZUUR, AFGEWERKT
ZWAVELZUUR, ROKEND (oleum)
Klasse 2.2 8 8 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C1
C1
C1
CT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
II
II
I
Etiketten 5.2.2 8 8 8 8 6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3
113
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
1 L
1 L
1 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E2
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC02
P001 IBC02
P001 IBC02
P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP15
MP15
MP15
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T8
T8
T8
T8
T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP28 TP2 TP2 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
L4BN
L4BN
L10BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU42
TU42
TU42
TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
2 (E)
2 (E)
1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80 80 X886

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Chemisch instabiele mengsels zijn niet ten vervoer toegelaten.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
sterk bijtende stof, giftig, die op een gevaarlijke manier met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
zwavelzuur
(7664-93-9)
Specifieke naam op SZW-lijst zwavelzuurnevels
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten