zoutzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zoutzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
zoutzuur
Engelse naam
hydrogen chloride
CAS-nummer
7647-01-0
UN-nummer
1050; 1789; 1789; 2186
EG-nummer
231-595-7
Aquo-code
HCl
SIKB-id
1698
Synoniem
waterstofchloride, chloorwaterstof
Molecuulformule
Cl-H
SMILES
Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van zoutzuur
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Biociden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
zoutzuur
(7647-01-0)
Stofklasse voor luchtemissies gA.2
Grensmassastroom 15 g/uur
Emissiegrenswaarde 3 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm zoutzuur
(7647-01-0)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 8 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 15 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 2,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 170 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 2,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 81 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 240 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 2,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 51 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 150 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
zoutzuur
(7647-01-0)
zoutzuur
(7647-01-0)
zoutzuur
(7647-01-0)
zoutzuur
(7647-01-0)
UN-nummer 2186
1789
1789
1050
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORWATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
CHLOORWATERSTOFZUUR (ZOUTZUUR)
CHLOORWATERSTOFZUUR (ZOUTZUUR)
WATERSTOFCHLORIDE, WATERVRIJ (CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ)
Klasse 2.2 2 8 8 2
Classificatiecode 2.2 3TC
C1
C1
2TC
Opmerking VERVOER VERBODEN
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
II
III
Etiketten 5.2.2
8 8 2.3+8
Bijzondere bepalingen 3.3
520 520
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4
1 L
5 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2
E2
E1
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10
MP15
MP19
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T8
T4
(M)
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3
L4BN
L4BN
PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TU42
TU42
TA4 TT9 TT10
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6
2 (E)
3 (E)
1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
80 80 268

Voetnoten

Gassen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige gassen
giftige gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
UN 1050 Chloorwaterstof, watervrij, is een gas van klasse 2.
UN 1050 Chloorwaterstof, watervrij, is een gas van klasse 2.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
giftig gas, bijtend

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten