zirkonium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zirkonium

Stofgegevens

 
Stofnaam
zirkonium
CAS-nummer
7440-67-7
UN-nummer
1308; 1308; 1308; 1308; 1358; 1932; 2008; 2008; 2008; 2009; 2858
EG-nummer
231-176-9
Aquo-code
Zr
SIKB-id
1695
Synoniem
zirconium
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
zirkonium
(7440-67-7)
Stofklasse voor luchtemissies S
Grensmassastroom 200 g/uur
Emissiegrenswaarde 5/20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm zirkonium
(7440-67-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
UN-nummer 2858
2009
1308
1308
1308
1308
1932
1358
2008
2008
2008
Benaming en beschrijving 3.1.2 ZIRKONIUM, DROOG, in de vorm van opgerolde draad, platen en stroken (dunner dan 254 µm maar niet dunner dan 18 µm)
ZIRKONIUM, DROOG, in de vorm van platen, stroken of opgerolde draad (dunner dan 18 µm)
ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF
ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF
ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
ZIRKONIUMAFVAL
ZIRKONIUMPOEDER, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa- procent water
ZIRKONIUMPOEDER, DROOG
ZIRKONIUMPOEDER, DROOG
ZIRKONIUMPOEDER, DROOG
Klasse 2.2 4.1
4.2
3
3
3
3
4.2
4.1
4.2
4.2
4.2
Classificatiecode 2.2 F3
S4
F1
F1
F1
F1
S4
F3
S4
S4
S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
I
III
II
II
III
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.2 3 3 3 3 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 546
524 592
640C
640D
524 592
586
524 540
524 540
524 540
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
0
0
5 L
1 L
1 L
0
1 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
E0
E1
E2
E2
E0
E2
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 LP02 P002 R001
LP02 P002 R001
P001
P001 R001
P001 R001
P001 R001
IBC08 LP02 P002 R001
IBC06 P410
P404
IBC06 P410
IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP33
PP33
PP33
B3
PP40
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP14
MP7 MP17
MP19
MP19
MP19
MP14
MP11
MP13
MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T1
T3
T21
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
TP33
TP7 TP33
TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
L4BN
LGBF
L1 5BN
LGBF
SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
FL
FL
FL
FL
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
1 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
3 (E)
2 (E)
0 (B/E)
2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V1
V1
V11 V1
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VC1 VC2
AP1 VC1 VC2
AP1 VC1 VC2
AP1 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2 S20
S2
S2 S20
S2 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40 33 30 33 33 40 40 43 40 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
deze zijde boven
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 6:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten