zirkonium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zirkonium

Stofgegevens

 
Stofnaam
zirkonium
CAS-nummer
7440-67-7
UN-nummer
1308; 1308; 1308; 1308; 1358; 1932; 2008; 2008; 2008; 2009; 2858
EG-nummer
231-176-9
Aquo-code
Zr
SIKB-id
1695
Synoniem
zirconium
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
zirkonium
(7440-67-7)
Stofklasse voor luchtemissies S
Grensmassastroom 200 g/uur
Emissiegrenswaarde 5/20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm zirkonium
(7440-67-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
zirkonium
(7440-67-7)
UN-nummer 2858
2009
1308
1308
1308
1308
1932
1358
2008
2008
2008
Benaming en beschrijving 3.1.2 ZIRKONIUM, DROOG, in de vorm van opgerolde draad, platen en stroken (dunner dan 254 µm maar niet dunner dan 18 µm)
ZIRKONIUM, DROOG, in de vorm van platen, stroken of opgerolde draad (dunner dan 18 µm)
ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF
ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF
ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)
ZIRKONIUM, GESUSPENDEERD IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampdruk bij 50 °C ten hoogste 110 kPa)
ZIRKONIUMAFVAL
ZIRKONIUMPOEDER, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa- procent water
ZIRKONIUMPOEDER, DROOG
ZIRKONIUMPOEDER, DROOG
ZIRKONIUMPOEDER, DROOG
Klasse 2.2 4.1 4.2 3 3 3 3 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 F3
S4
F1
F1
F1
F1
S4
F3
S4
S4
S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
I
III
II
II
III
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.2 3 3 3 3 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 546 524 592
640C
640D
524 592 586 524 540 524 540 524 540
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
0
0
5 L
1 L
1 L
0
1 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
E0
E1
E2
E2
E0
E2
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 LP02 R001
P002 LP02 R001
P001
P001 R001
P001 R001
P001 R001
P002 IBC08 LP02 R001
P410 IBC06
P404
P410 IBC06
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP33
PP33
PP33
B3
PP40
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP14
MP7 MP17
MP19
MP19
MP19
MP14
MP11
MP13
MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T1
T3
T21
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33 TP33 TP7 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
L4BN
LGBF
L1 5BN
LGBF
SGAN
SGAN
SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
FL
FL
FL
FL
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
1 (D/E)
3 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
3 (E)
2 (E)
0 (B/E)
2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V1
V1
V11 V1
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VC1 VC2
AP1 VC1 VC2
AP1 VC1 VC2
AP1 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S2 S20
S2
S2 S20
S2 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40 33 30 33 33 40 40 43 40 40

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
UN 2009 Zirkonium, droog, afgewerkte platen, stroken of opgerolde draad, dunner dan 18 µm, is een stof van klasse 4.2. Zirkonium, droog, afgewerkte platen, stroken of opgerolde draad, met een dikte van tenminste 254 µm, is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Eindproducten van UN 2858 zirkonium, droog, met een dikte van ten minste 18 µm zijn stoffen van klasse 4.1.
Ongereinigde lege verpakkingen (met inbegrip van lege IBC's en lege grote verpakkingen), lege tankwagens, lege afneembare tanks, lege transporttanks, lege tankcontainers en lege kleine containers, die deze stof hebben bevat, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Eindproducten van UN 2858 zirkonium, droog, met een dikte van ten minste 18 µm zijn stoffen van klasse 4.1.
Ongereinigde lege verpakkingen (met inbegrip van lege IBC's en lege grote verpakkingen), lege tankwagens, lege afneembare tanks, lege transporttanks, lege tankcontainers en lege kleine containers, die deze stof hebben bevat, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Hafnium-, titaan- en zirkoniumpoeder moeten een zichtbare overmaat water bevatten. Hafnium, titaan en zirkoniumpoeder, bevochtigd, mechanisch vervaardigd, met een deeltjesgrootte van 53 µm of meer, of langs chemische weg verkregen, met een deeltjesgrootte van 840 µm en of meer, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
Eindproducten van UN 2858 zirkonium, droog, met een dikte van ten minste 18 µm zijn stoffen van klasse 4.1.
UN 1326 hafniumpoeder, bevochtigd, UN 1352 titaanpoeder, bevochtigd, of UN 1358 zirkoniumpoeder, bevochtigd, met ten minste 25% water, zijn stoffen van klasse 4.1.
Eindproducten van UN 2858 zirkonium, droog, met een dikte van ten minste 18 µm zijn stoffen van klasse 4.1.
UN 1326 hafniumpoeder, bevochtigd, UN 1352 titaanpoeder, bevochtigd, of UN 1358 zirkoniumpoeder, bevochtigd, met ten minste 25% water, zijn stoffen van klasse 4.1.
Eindproducten van UN 2858 zirkonium, droog, met een dikte van ten minste 18 µm zijn stoffen van klasse 4.1.
UN 1326 hafniumpoeder, bevochtigd, UN 1352 titaanpoeder, bevochtigd, of UN 1358 zirkoniumpoeder, bevochtigd, met ten minste 25% water, zijn stoffen van klasse 4.1.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) - of brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt of - voor zelfverhitting vatbare vloeistof.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:35 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten