yttrium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Yttrium

Stofgegevens

 
Stofnaam
yttrium
Engelse naam
yttrium
CAS-nummer
7440-65-5
EG-nummer
231-174-8
Aquo-code
Y
SIKB-id
1690
Molecuulformule
Y
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
yttrium
(7440-65-5)
Stofklasse voor luchtemissies sA.3
Grensmassastroom 10 g/uur
Emissiegrenswaarde 5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm yttrium
(7440-65-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 5,35
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 6,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 47 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) 5,6 µg/l
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie, andere oppervlaktewateren (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1400 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 200 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater landelijke achtergrondconcentratie (opgelost) 0,08 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,14 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

42:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

58:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

detectielimiet

2:

detectielimiet

3:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

4:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

5:

detectielimiet

6:

detectielimiet

7:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

8:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

9:

inclusief achtergrondconcentratie

10:

inclusief achtergrondconcentratie

11:

inclusief achtergrondconcentratie

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/15/2021 om: 3:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten