waterstofcyanide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Waterstofcyanide

Stofgegevens

 
Stofnaam
waterstofcyanide
Stofafkorting
HCN
Engelse naam
hydrogen cyanide
CAS-nummer
74-90-8
UN-nummer
1051; 1613; 1614; 3294
EG-nummer
200-821-6
Aquo-code
HCN
SIKB-id
3929
Synoniem
cyaanwaterstof
blauwzuur
Molecuulformule
C-H-N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van waterstofcyanide
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
cyaniden

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
waterstofcyanide (HCN)
(74-90-8)
Stofklasse voor luchtemissies gA.2
Grensmassastroom 15 g/uur
Emissiegrenswaarde 3 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
waterstofcyanide (HCN)
(74-90-8)
Specifieke stofnaam op EPRTR Waterstofcyanide (HCN)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 200 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

HCN

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

3:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm waterstofcyanide (HCN)
(74-90-8)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 19 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 25 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 110 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 8,6 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 11 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 51 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 5,2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 6,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 31 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
waterstofcyanide (HCN)
(74-90-8)
waterstofcyanide (HCN)
(74-90-8)
waterstofcyanide (HCN)
(74-90-8)
waterstofcyanide (HCN)
(74-90-8)
UN-nummer 1051
1614
3294
1613
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, met minder dan 3% water
CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, met minder dan 3% water en geabsorbeerd door een inert poreus materiaal
CYAANWATERSTOF, OPLOSSING IN ALCOHOL met ten hoogste 45 massa- procent cyaanwaterstof
CYAANWATERSTOFZUUR, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 20 % cyaanwaterstof
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TF1
TF1
TF1
TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
I
I
Etiketten 5.2.2 3+6.1 3+6.1 3+6.1 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386 603 386 603 610 48
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P099 P601
P601
P601
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
RR10
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP8 MP17
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T14
T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3
L15DH(+)
L15DH(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (D)
0 (D)
0 (C/D)
0 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S9 S10 S14
S2 S4 S9 S10 S14
S2 S9 S14
S2 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
663 663

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Cyaanwaterstof, watervrij, dat niet aan de voorwaarden voor UN 1051 of UN 1614 voldoet, is niet ten vervoer toegelaten. Cyaanwaterstof (blauwzuur) met minder dan 3% water is stabiel, indien de pH-waarde 2,5 ± 0,5 bedraagt en de vloeistof helder en kleurloos is.
Cyaanwaterstof, watervrij, dat niet aan de voorwaarden voor UN 1051 of UN 1614 voldoet, is niet ten vervoer toegelaten. Cyaanwaterstof (blauwzuur) met minder dan 3% water is stabiel, indien de pH-waarde 2,5 ± 0,5 bedraagt en de vloeistof helder en kleurloos is.
Het vervoer van deze stof is niet toegestaan, indien deze meer dan 45% cyaanwaterstof bevat.
Deze stof is niet ten vervoer toegelaten, indien zij meer dan 20% cyaanwaterstof bevat.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 9:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten