uranium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Uranium

Stofgegevens

 
Stofnaam
uranium
Engelse naam
uranium
CAS-nummer
7440-61-1
EG-nummer
231-170-6
Aquo-code
U
SIKB-id
1637
Molecuulformule
U
Functionele stofgroep
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm uranium
(7440-61-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,41
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) 0,33 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) 0,17 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) 8,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) 2,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 2,9 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
Milieu Grond Grond landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 2,9 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 3,2 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,01 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

32:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

36:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

34:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

38:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Correctie voor achtergrondconcentratie mogelijk

2:

Correctie voor achtergrondconcentratie mogelijk

3:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

4:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

5:

inclusief achtergrondconcentratie

de streefwaarde is gelijk aan het achtergrondgehalte plus de verwaarloosbare toevoeging (AC + VT), het MTR is gelijk aan het achtergrondgehalte plus de maximaal toelaatbare toevoeging (AC + MTT)

6:

inclusief achtergrondconcentratie

7:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 5:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten