trisodium nitrilotriacetaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trisodium Nitrilotriacetaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
trisodium nitrilotriacetaat
Engelse naam
trisodium nitrilotriacetate
CAS-nummer
5064-31-3
EG-nummer
225-768-6
Synoniem
trinatrium nitriloacetaat
Molecuulformule
C6-H9-N-O6 .3 Na
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van trisodium nitrilotriacetaat
Chemische stofgroep
alifatische amines

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trisodium nitrilotriacetaat
(5064-31-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 9,3E+02 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 2,1E+03 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten