tris(aziridinyl)fosfineoxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tris(Aziridinyl)Fosfineoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
tris(aziridinyl)fosfineoxide
Stofafkorting
TEPA
Engelse naam
tri(aziridin-1-yl)phosphine oxide
CAS-nummer
545-55-1
UN-nummer
2501; 2501
EG-nummer
208-892-5
Synoniem
triethylenephosphoramide
tris-(1-aziridinyl)-fosfineoxide
Molecuulformule
C6-H12-N3-O-P
SMILES
P(=O)(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van tris(aziridinyl)fosfineoxide
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
tris(aziridinyl)fosfineoxide (TEPA)
(545-55-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII tris(aziridiny)fosfineoxide
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
tris(aziridinyl)fosfineoxide (TEPA)
(545-55-1)
tris(aziridinyl)fosfineoxide (TEPA)
(545-55-1)
UN-nummer 2501
2501
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINEOXIDE, OPLOSSING
TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINEOXIDE, OPLOSSING
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:35 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten