trimethylbenzenen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trimethylbenzenen

Stofgegevens

 
Stofnaam
trimethylbenzenen
Engelse naam
trimethylbenzene
CAS-nummer
25551-13-7
EG-nummer
247-099-9
Synoniem
trimethylbenzeen
Molecuulformule
C9-H12
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
(alkyl)benzenen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
trimethylbenzenen
(25551-13-7)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trimethylbenzenen
(25551-13-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 100 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 200 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten