2-chloor-4-methylaniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Chloor-4-Methylaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-chloor-4-methylaniline
Engelse naam
2-chloro-4-methylaniline
CAS-nummer
615-65-6
EG-nummer
210-440-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
2Cl4C1yAn
SIKB-id
2981
Synoniem
2-chloor-p-toluïdine
2-chloro-p-toluidine
Molecuulformule
C7-H8-Cl-N
SMILES
CC1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep
chloortoluidines
chloormethylanilines

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-chloor-4-methylaniline
(615-65-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,61
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 36 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 20 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,2 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,01 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten