triethyl fosfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Triethyl Fosfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
triethyl fosfaat
Stofafkorting
TEP
Engelse naam
triethyl phosphate
CAS-nummer
78-40-0
EG-nummer
201-114-5
Aquo-code
TC2yPO4
SIKB-id
1609
Synoniem
triethylfosfaat
Molecuulformule
C6-H15-O4-P
SMILES
P(=O)(OCC)(OCC)OCC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van triethyl fosfaat
Functionele stofgroep
indicatieve drinkwaterrichtwaarden
Chemische stofgroep
fosfaatesters

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm triethyl fosfaat (TEP)
(78-40-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1600 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 1600 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) 160 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) 160 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 6800 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost)
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 1400 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

42:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

3:

minder dan 10 m

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze stof valt onder de zogenaamde “overige antropogene stoffen” uit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken en voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de signaleringsparameter van 1 μg/l wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten