2-chloorethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-chloorethanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
107-07-3
EG-nummer
203-459-7
UN-nummer
1135
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-chloroethanol
Synoniem
2-Chloorethanol-1
Aquo-code
2ClC2ol
SIKB-id
2995
Molecuulformule
C2-H5-Cl-O
SMILES
OCCCl
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-chloorethanol
(107-07-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
155 µg/l
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
72 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
220 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
50 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
150 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
39 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
120 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
21 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
2-chloorethanol
(107-07-3)
UN-nummer 1135
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENCHLOORHYDRINE (2-chloorethanol)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 354
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 663

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2-chloorethanol
(107-07-3)
UN-nummer 1135
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENCHLOORHYDRINE (2-chloorethanol)
GEVI-code 663
Stofindeling weg en spoor LF1/LT1
Stofindeling water NR

Voetnoten