2,4,6-trinitrotolueen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/25/2023 om: 6:31 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4,6-Trinitrotolueen

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4,6-trinitrotolueen
Stofafkorting
TNT
Engelse naam
2,4,6-trinitrotoluene
CAS-nummer
118-96-7
UN-nummer
0209; 1356; 3366
EG-nummer
204-289-6
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
TNT
SIKB-id
2022
Synoniem
trinitrotolueen
Molecuulformule
C7-H5-N3-O6
SMILES
CC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
nitrotoluenen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/25/2023 om: 6:31 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/25/2023 om: 6:31 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,62 µg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 3/25/2023 om: 6:31 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
UN-nummer 3366
1356
0209
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water
TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water
TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water
Klasse 2.2 4.1 4.1 1
Classificatiecode 2.2 D
D
1.1D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
P406
P112b P112c
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP24
PP46
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
1 (B)
1 (B1000C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S14
S1

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
UN-nummer 3366
1356
0209
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water
TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water
TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water
Stofindeling weg en spoor NR NR EX
Stofindeling water NR NR EX

Voetnoten

Niet relevant
Niet relevant
Explosief
Niet relevant
Niet relevant
Explosief
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.