2,4,6-trinitrotolueen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4,6-trinitrotolueen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
118-96-7
EG-nummer
204-289-6
UN-nummers
0209
1356
3366
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
TNT
Engelse naam
2,4,6-trinitrotoluene
Synoniem
trinitrotolueen
Aquo-code
TNT
SIKB-id
2022
Molecuulformule
C7-H5-N3-O6
SMILES
CC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
nitrotoluenen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
0,62 µg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
Specifieke naam ECHA
2,4,6-trinitrotoluene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
UN-nummer 3366
1356
0209
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water
TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water
TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water
Klasse 2.2 4.1 4.1 1
Classificatiecode 2.2 D
D
1.1D
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1 1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P406
P406
P112b P112c
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP24
PP46
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B)
1 (B)
1 (B1000C)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V2 V3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S14
S1

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
2,4,6-trinitrotolueen (TNT)
(118-96-7)
UN-nummer 3366
1356
0209
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water
TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water
TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water
Stofindeling weg en spoor NR NR EX
Stofindeling water NR NR EX

Voetnoten