2-butoxyethylacetaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-butoxyethylacetaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
112-07-2
EG-nummer
203-933-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-butoxyethyl acetate
Synoniemen
butylglycolacetaat
1-butoxy-2-ethylacetaat
Aquo-code
2C4oxC2yactt
SIKB-id
4961
Molecuulformule
C8-H16-O3
SMILES
CCCCOCCOC(C)=O
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-butoxyethylacetaat
(112-07-2)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-butoxyethylacetaat
(112-07-2)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
135 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
20,3 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
333 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
50 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid