tetraethyleenpentamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tetraethyleenpentamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
tetraethyleenpentamine
Stofafkorting
TEPA
Engelse naam
tetraethylenepentamine
CAS-nummer
112-57-2
UN-nummer
2320
EG-nummer
203-986-2
Aquo-code
T4C2yePeAe
SIKB-id
4759
Synoniem
3,6,9-triazaundecamethylenediamine
Molecuulformule
C8H23N5
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van tetraethyleenpentamine
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
alifatische amines

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetraethyleenpentamine (TEPA)
(112-57-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,004 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
tetraethyleenpentamine (TEPA)
(112-57-2)
UN-nummer 2320
Benaming en beschrijving 3.1.2 TETRAETHYLEENPENTAMINE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C7
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten