tetraethyleenpentamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tetraethyleenpentamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
tetraethyleenpentamine
Stofafkorting
TEPA
Engelse naam
tetraethylenepentamine
CAS-nummer
112-57-2
UN-nummer
2320
EG-nummer
203-986-2
Aquo-code
T4C2yePeAe
SIKB-id
4759
Synoniem
3,6,9-triazaundecamethylenediamine
Molecuulformule
C8H23N5
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van tetraethyleenpentamine
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
alifatische amines

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetraethyleenpentamine (TEPA)
(112-57-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,004 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
tetraethyleenpentamine (TEPA)
(112-57-2)
UN-nummer 2320
Benaming en beschrijving 3.1.2 TETRAETHYLEENPENTAMINE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C7
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten