tetraethyldithiopyrofosfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tetraethyldithiopyrofosfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
tetraethyldithiopyrofosfaat
Engelse naam
sulfotep
CAS-nummer
3689-24-5
UN-nummer
1704
EG-nummer
222-995-2
Aquo-code
sulftp
SIKB-id
1515
Synoniem
sulfotep
Molecuulformule
C8-H20-O5-P2-S2
SMILES
O(P(=S)(OCC)OCC)P(=S)(OCC)OCC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van tetraethyldithiopyrofosfaat
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ADR
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetraethyldithiopyrofosfaat
(3689-24-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,1 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
tetraethyldithiopyrofosfaat
(3689-24-5)
UN-nummer 1704
Benaming en beschrijving 3.1.2 TETRAETHYLDITHIOPYROFOSFAAT
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 43
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Indien deze stoffen als pesticiden ten vervoer worden aangeboden, moeten zij worden vervoerd, ingedeeld onder de desbetreffende positie voor het pesticide en in overeenstemming met de betreffende voorschriften voor het pesticide (zie 2.2.61.1.10 tot en met 2.2.61.1.11.2).
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten