2-amino-ethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-amino-ethanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
141-43-5
EG-nummer
205-483-3
UN-nummer
2491
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-aminoethanol
Synoniemen
monoethanolamine
ethanolamine
Aquo-code
MC2olAe
SIKB-id
1251
Molecuulformule
C2-H7-N-O
SMILES
NCCO
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
2-amino-ethanol
(141-43-5)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-amino-ethanol
(141-43-5)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-amino-ethanol
(141-43-5)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
2,5 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
1 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
7,6 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
3 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
2-amino-ethanol
(141-43-5)
UN-nummer 2491
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHANOLAMINE of ETHANOLAMINE, OPLOSSING
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C7
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2-amino-ethanol
(141-43-5)
UN-nummer 2491
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHANOLAMINE of ETHANOLAMINE, OPLOSSING
GEVI-code 80
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten