terbutylazine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Terbutylazine

Stofgegevens

 
Stofnaam
terbutylazine
Engelse naam
terbuthylazine
CAS-nummer
5915-41-3
EG-nummer
227-637-9
Aquo-code
terC4yazne
SIKB-id
1525
Molecuulformule
C9-H16-Cl-N5
SMILES
Clc1nc(nc(n1)NC(C)(C)C)NCC
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van terbutylazine
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Chemische stofgroep
triazinen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm terbutylazine
(5915-41-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 1,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 1,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
 

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

De vermelde getalswaarde staat in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water. Er is voor deze stof echter een nieuwe waarde afgeleid die naar verwachting zal worden opgenomen bij een herziening van de regeling. De nieuwe waarde kan worden opgevraagd bij de helpdesk van deze website.

2:

Vastgesteld door Ctgb

De vermelde getalswaarde staat in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water. Er is voor deze stof echter een nieuwe waarde afgeleid die naar verwachting zal worden opgenomen bij een herziening van de regeling. De nieuwe waarde kan worden opgevraagd bij de helpdesk van deze website.

3:

Vastgesteld door Ctgb

De vermelde getalswaarde staat in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water. Er is voor deze stof echter een nieuwe waarde afgeleid die naar verwachting zal worden opgenomen bij een herziening van de regeling. De nieuwe waarde kan worden opgevraagd bij de helpdesk van deze website.

4:

Vastgesteld door Ctgb

De vermelde getalswaarde staat in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water. Er is voor deze stof echter een nieuwe waarde afgeleid die naar verwachting zal worden opgenomen bij een herziening van de regeling. De nieuwe waarde kan worden opgevraagd bij de helpdesk van deze website.

5:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

De vermelde getalswaarde staat in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water. Er is voor deze stof echter een nieuwe waarde afgeleid die naar verwachting zal worden opgenomen bij een herziening van de regeling. De nieuwe waarde kan worden opgevraagd bij de helpdesk van deze website.

6:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

De vermelde getalswaarde staat in de Regeling monitoring kaderrichtlijn water. Er is voor deze stof echter een nieuwe waarde afgeleid die naar verwachting zal worden opgenomen bij een herziening van de regeling. De nieuwe waarde kan worden opgevraagd bij de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten