2-amino-4-chloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Amino-4-Chloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-amino-4-chloorfenol
Engelse naam
2-amino-4-chlorophenol
CAS-nummer
95-85-2
UN-nummer
2673
EG-nummer
202-458-9
Aquo-code
2Ao4ClFol
SIKB-id
2949
Molecuulformule
C6H6ClNO
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-amino-4-chloorfenol
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-amino-4-chloorfenol
(95-85-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 10 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
2-amino-4-chloorfenol
(95-85-2)
UN-nummer 2673
Benaming en beschrijving 3.1.2 2-AMINO-4-CHLOORFENOL
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten