2-(thiocyanomethylthio)benzothiazool Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/20/2023 om: 11:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(Thiocyanomethylthio)Benzothiazool

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(thiocyanomethylthio)benzothiazool
Stofafkorting
TCMTB
Engelse naam
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate
CAS-nummer
21564-17-0
EG-nummer
244-445-0
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
TCMTB
SIKB-id
4810
Synoniem
(benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat
Molecuulformule
C9-H6-N2-S3
SMILES
N#CSCSC1=NC2=CC=CC=C2S1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Chemische stofgroep
benzothiazolen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/20/2023 om: 11:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/20/2023 om: 11:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-(thiocyanomethylthio)benzothiazool (TCMTB)
(21564-17-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 380 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 380 ng/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 3,8 ng/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 3/20/2023 om: 11:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten