talk | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Talk

Stofgegevens

 
Stofnaam
talk
Engelse naam
talc (Mg3H2(SiO3)4)
CAS-nummer
14807-96-6
EG-nummer
238-877-9
Molecuulformule
H2O3Si.3/4Mg

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm talk
(14807-96-6)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,25 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

respirabel

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 10:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten