sulfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Sulfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
sulfaat
Engelse naam
sulphate
CAS-nummer
14808-79-8
Aquo-code
SO4
SIKB-id
1508

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm sulfaat
(14808-79-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 100 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 100 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 100 mg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 150 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Organoleptische/esthetische prameters 150 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

Voetnoten

1:

als mg SO4/l

2:

als mg SO4/l

3:

als mg SO4/l

4:

In marien beinvloede gebieden komen van nature hogere gehalten voor (zout en brak grondwater)

als mg SO4/l

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/16/2021 om: 11:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten